Hissin uusiminen ja sen hinta

Milloin hissin uusiminen tulee ajankohtaiseksi?

Hissin uusiminen voi tulla ajankohtaiseksi monesta syystä. Hissien lopullista rikkoutumista ei missään nimessä kannata odottaa. Jos vanhasta hissistä rikkoutuu kriittinen komponentti, sen korjaaminen voi kestää viikkoja tai kuukausia, koska vanhoille hisseille varaosien saanti on vaikeaa ja osin mahdotonta. Koska nykyhissien nopeudet ovat erilaisia kuin vanhojen, niin esimerkiksi nostokoneistojen saanti voi osoittautua todella vaikeaksi. 

Hissin uusiminen on ajankohtaista, jos...

•    Hissi on yli 20 v. vanha
•    Hississä on selkeitä turvallisuuspuutteita, isot oviraot, ei korin ovea, huono pysähtymistarkkuus jne.
•    Hissi on epäkäytännöllinen: epätarkka pysähtyminen, pitkät odotusajat, öljyvuodot, äänet jne.
•    Käyttöhäiriöt ovat lisääntyneet
•    Hissin käyttökustannukset ovat kasvaneet
•    Hissin ulkonäkö on kulunut
•    Rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut

Kuinka hissin uusiminen on parasta toteuttaa?

Hissien uusiminen alkaa aina asiantuntijan tekemällä vanhan hissin kartoituksella ja hissi- ja rakennuksen muiden tilojen selvittämisellä. Uudet hissit on parasta suunnitella aina kiinteistön lähtökohtien ja asukkaiden tarpeiden mukaan. Hissin uusimisen pohjana on perusteellinen hankesuunnittelu ja eri vaihtoehtojen ennakkoluuloton selvittäminen. Tilanteessa on usein selvitettävä ja huomioitava monia seikkoja. Esimerkiksi rakentamista, esteettömyyttä, työturvallisuutta ja paloturvallisuutta koskevat määräykset tulee ottaa huomioon. Tällaisessa tilanteessa kokeneen hissikonsultin apu on korvaamaton helpotus projektiin.

Mistä hissin uusimisen hinta muodostuu?

Hissien uusimisen hinta vaihtelee melko paljon riippuen hankkeen lähtökohdista. Kun hissin koko kasvaa, kasvaa myös hinta. Jos kiinteistössä on useampi kuin yksi hissi, vaikuttaa se myös hissien yksikköhintaan, koska työmaan perustamiskustannukset ja kuljetukset jakaantuvat useammalle hissille. Myös hissien varustelu, kuten esimerkiksi hissiedustojen pielipellitys vaikuttaa kokonaishintaan.

Paras tapa hissien uusimiseksi on ”avaimet käteen” -toteutus, jossa urakoitsija sitoutuu toteuttamaan koko projektin kiinteään hintaan, joka sisältää kaikki urakkasopimuksessa sovitut asiat. 

Hissin uusimisen hinta

Tarkkoja hinta-arvioita hissien uusimisesta on ilman hankkeen kilpailutusta on mahdotonta antaa. Olemme kuitenkin arvioineet toteutuneiden projektien perusteella joitakin suuntaa antavia hintoja:

  • Asuintalohissi avaimet käteen -toimituksena (6 krs saakka): 75 000–85 000 €
  • Asuintalohissi avaimet käteen -toimituksena (10 krs saakka): 90 000–100 000 €
  • Liiketalohissi avaimet käteen -toimituksena: 100 000–125 000 €
  • Sairaalahissi avaimet käteen -toimituksena: 125 000–150 000 €

Hissin uusiminen kannattaa kilpailuttaa

Hissiprojekti kiinteistössä tai taloyhtiössä on aina pitkäaikainen ja vaativa projekti. On tilaajalle ensiarvoisen tärkeää, että hankkeen lähtökohdat selvitetään puolueettomasti hissimääräysten vaatimukset huomioon ottaen. On tilaajan etu (ja monessa tapauksessa edellytys, esim. ARA:n tukia haettaessa), että hanke on kilpailutettu.

Kun kilpailutatte hissihankkeenne asiantuntevan hissikonsultin kanssa, ei yllättäviä lisälaskuja tule ja budjettinne pitää. Me huomioimme tilaajan edun mukaiset toimitusehdot, kaupalliset ehdot, huollot ja takuun. Suomen Hissi-insinöörit Oy:n avulla saatte parhaan mahdollisen ratkaisun parhaaseen hintaan!

Ota yhteyttä!