Hissiavustukset ja esteettömyysavustukset hissien hankintaan ja uusimiseen

Kerrostalojen hissittämiseen ja vanhojen hissien uusimiseen voi hakea avustusta ARA:lta. Avustuksen tyyppi riippuu lähtötilanteesta, ja se myönnetään joko hissiavustuksena (vanhat hissittömät kerrostalot) tai esteettömyysavustuksena (vanhat hissilliset kerrostalot). 

Hissiavustus hissittömään kerrostaloon

Hissittömään kerrostaloon voi hakea hissiavustusta ARA:lta. Hissiavustusta voi hakea uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä. Porrashissin rakentamiseen myönnetään esteettömyysavustusta.

Hissittömän kerrostalon hissiavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Näihin sisältyvät suunnittelu sekä hissin, hissikuilun rakennustekniset työt ja myös muut rakennustekniset työt.

Hissiavustuksen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista. Avustushakemuksia käsitellään ympäri vuoden. On syytä huomioida, että projektit, joihin ARA maksaa hissiavustusta, on kilpailutettava.

Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet avustushakemuksen tekemiseen ja tiedot tarvittavista liitteistä löytyvät ARA:n nettisivuilta.

Esteettömyysavustus vanhojen hissien uusimiseen hissillisessä kerrostalossa

Esteettömyysavustuksella tarkoitetaan avustusta liikkumisesteen poistamiseen. ARA myöntää esteettömyysavustusta sellaisen liikkumisesteen poistamistöihin, joilla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin.

Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esimerkiksi

  • Ulko-ovien leventäminen
  • Kulkuluiskien tai kaiteiden rakentaminen 
  • Porrashissin rakentaminen
  • Vanhan hissin tekniikan parantaminen automaattiovilla (hissin uusiminen).

Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta rakennukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdollisuus rakennuksessa.

Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avustuksen myöntää ARA. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

ARA edellyttää hakijaa varmistamaan, että esteettömyys toteutuu kokonaisuudessaan (esim. tultaessa rollaattorin avulla ulkoa sisälle) ja tarvittaessa lisäämään hakemukseen em. edellytyksen täyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet kustannuksineen. Esteettömyyden voi varmistaa esimerkiksi esteettömyyden itsearvioinnilla tai koulutetun kartoittajan tekemällä esteettömyyskartoituksella.

ARA myöntää esteettömyysavustusta ainoastaan sellaisiin projekteihin, jotka on kilpailutettu. 

Löydät ARA:n nettisivuilta esteettömyysavustuksen hakemiseen tarvittavat ohjeet ja lomakkeet.

Mobiilisovellus kerrostalon esteettömyyden itsearviointiin

ARA on tuottanut Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n ja Kiinteistöliiton kanssa yhteistyössä mobiilisovelluksen asuinkerrostalojen esteettömyyden itse­arviointiin. Sovelluksella talon isännöitsijä, hallitus, osakkaat ja asukkaat voivat arvioida itse ulko­alueiden ja yhteisten sisätilojen esteettömyyttä. Sovelluksen käyttäjä eli arvioija voi jakaa tekemäänsä esteettömyys­arviointia sovelluksen kautta muiden asukkaiden kanssa, ja he kaikki voivat osallistua arviointiin myös yhtäaikaisesti.

Sovelluksen avulla vastataan arviointikysymyksiin, tallennetaan mittaustulokset, liitetään valokuvia ja kirjataan kommentteja. Mittaustuloksen kirjaamisessa voidaan hyödyntää myös mobiililaitteen sisäisiä mittausantureita, kuten valovoimamittari ja kaltevuusmittari. Sovelluksen käyttäminen on ilmaista, mutta käyttäjäksi täytyy rekisteröityä. Se tapahtuu arviointikohteen lisäämisen yhteydessä joko suoraan sovelluksesta tai palvelun verkkosivulta.

Mobiilisovelluksen etuna on, että se ei edellytä jatkuvaa nettiyhteyttä arvioinnin aikana, joten arviointia voidaan tehdä myös katvealueella. Kaikki arviointitulokset ja kohteesta otetut valokuvat tallentuvat ensin mobiililaitteelle, josta ne tallennetaan pilveen, kun nettiyhteys on käytettävissä. Arviointiraportti tuotetaan pilvipalveluun tallennetuista tiedoista, ja se on hyvänä apuna taloyhtiön esteettömyysparannuksille ja soveltuu myös liitteeksi ARA:n esteettömyysavustusta haettaessa.

Sovellus on saatavissa Android-laitteille ja verkkoversiona iOS-versio (iPhone/iPad) laitteille.

Hissien hankinnan kilpailuttaminen

Hissiprojekti on aina pitkäaikainen ja todella vaativa projekti. On tärkeää, että hankkeen lähtökohdat selvitetään puolueettomasti hissimääräysten vaatimukset huomioon ottaen. On tilaajan etu - ja usein myös projektin edellytys (esim. ARA:n tukia haettaessa) - että hanke kilpailutetaan.

Kun kilpailutatte hissihankkeenne asiantuntijan avulla, ei yllättäviä lisälaskuja tule. Huomioimme kilpailutuksessa myös tilaajan edun mukaiset toimitusehdot, kaupalliset ehdot, huollot ja takuun. 
Suomen Hissi-insinöörit Oy:n avulla saatte parhaan mahdollisen ratkaisun parhaaseen hintaan. Ota yhteyttä!